Obchodní podmínky provozovatele internetového velkoobchodu bstore.sk

Obchodní podmínky jsou aktualizovány dle nového CZ Občanského Zákoníku, který vešel v platnost dne 1.1.2015

   
Provozovatelem internetového velkoobchodu:
    www.bstore.sk
    je firma:

    Estero Group s.r.o.
    IČO 24252930
    DIČ CZ 24252930
    Jsme plátci DPH
    Živnostenský list vydal živnostenský úřad v Říčanech u Prahy.
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 197603    Sídlo firmy:
Estero Group  s.r.o.
    Kriketová 2278/1
Říčany u Prahy
251 01 - Česká republika


    Doručovací adresa firmy:
    Estero Group  s.r.o.
    Masarykovo nám. 62/32
   Říčany u Prahy
251 01

    Reklamace:
       Estero Group  s.r.o.
  Masarykovo nám. 62/32
   Říčany u Prahy
251 01


    Provozní doba:
    9.30 – 15.00 h - pracovní dny
   
    Mob: +420 606 844 770

info@bstore.sk


    Osobní odběr:
    V provozní době na adrese:

       Estero Group  s.r.o.
    Bílá 480/1
   Říčany u Prahy
251 01

Česká republika


    Účet pro platby:
    Slovenská Republika: 2400285841/2010 platba v EUR (Fio banka)

                                 
   

 

Nakupovat mohou pouze osoby s živnostenským oprávněním.
    V případě že máte zájem, je potřeba provést registraci. Po registraci ověříme Vaše IČ a následně Vám budou spuštěny velkoobchodní ceny.

Velkoobchodní ceny Vám mohou být na základě výše Vašich objednávek při dalším přihlášení změněny bez předchozího upozornění – nevztahuje se na již obdržené objednávky -  (navýšením nebo naopak snížení velkoobchodní slevy).

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.bstore.cz jsou závazné.
    Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí!


Od 1.1.2015 jsme stanovili minimální výši objednávky na 40 Eur bez DPH.

    Do výše objednávky se nezapočítává výše poštovného.

 

Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu. Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu v době objednání výrobku.

    Zákazník je srozuměn s tím, že vzhledem k různým typům monitorů, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.
    U textilních výrobků je zboží vyhotoveno strojově  a proto může dojít k mírnému posunutí vzoru. Vzor se tedy nemusí nacházet na stejné pozici jak na fotografii.
    Což není bráno jako vada výrobků.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odesláním objednávky v eshopu.

 

  Zboží na bstore.cz je určeno k dalšímu prodeji třetí osobě.

Firma Estero group s.r.o. – velkoobchod bstore.cz  nenese  zodpovědnost za podnikatelské riziko našeho klienta - prodejce.
Pokud náš klient objedná zboží za účelem dalšího prodeje třetí osobě –   vlastnímu zákazníkovi,
který zboží nepřevezme nebo vrátí bez udání důvodů, nejsme povinní zboží zpět převzít a to s důvodů že mezi  firmou  Estero Group s.r.o. a třetí osobou  nevzniká žádný právní vztah.

Způsob úhrady zboží je možný na dobírku, při převzetí zboží v hotovosti (osobní převzetí elektronicky objednaného zboží) nebo platbou na účet prodávajícího.

    Zboží odesíláme přepravní společností  GLS - kurýrem  s doručením do 48 - 96 h. od odeslání.

    Vyplněním nákupního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

    Přijetí a odeslání objednávky je objednavateli potvrzeno informativním mailem na zadaný mail.
 
    Dodací lhůta je mezi 2 - 10 pracovním dnem, nejpozději však do 14 - 21 pracovních dnů. V případě, že není uvedeno jinak u objednaných výrobků. Pokud by mělo dojít k prodloužení dodací doby, budeme Vás informovat.


   
    Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí nebo nedodává, popř. výrazným způsobem došlo ke změně ceny u dodavatele.
   O této informaci je vždy VO zákazník informován emailem.

 

Cena a způsob doručení zboží, cena včetně DPH.

   Cena přepravy s možností výběru platby se Vám vždy zobrazí v po vhození zboží do košíčku.

    Objednávka je vyšší jak 240 EUR bez DPH, přepravné neúčtujeme – výše 240 Eur bez DPH je uvedená cena v košíku za objednané zboží po slevě a bez částky za přepravné.  


Podrobné informace k přepravě najdete v odkazu na dopravu (na hlavní straně).

Při objednávce uvádějte 
    Adresu kde Vás kurýr nebo pošta zastihne mezi 8 - 16h.
    Telefonní číslo, na které dostanete  info sms o odeslání zboží.

 

Nepřevzetí ( nezaplacení ) objednávky

 

Platba za objednávku při zvolené volbě platby předem musí být připsána na náš účet nejpozději do 7 kalendářních dnů od uskutečnění objednávky. V případě včasného nezaplacení, bude objednávka stornována. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup uživatele, pokud objednávka není včas uhrazena.  

 

Nevyzvedne-li  kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 1 Euro, maximálně však 12 Euro.

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat.
Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 

Prodávající má právo objednávku stornovat v případě: 

  • při platbě předem na účet -platba nedorazí na účet prodávajícího do 7 dnů od potvrzení objednávky
  • při zaslání na dobírku- nakupující si zásilku nevyzvedne v úložné době
  • při osobním odběru- nakupující si zboží nevyzvedne do 7 dnů od dne oznámení o vyzvednutí objednávky  

Ve všech těchto případech má prodávající nárok na vymáhání jemu vynaložených nákladů a nárok na zablokování kupujícího k jeho dalším nákupům v e-shopu prodávajícího. 

Prodávající má nárok na storno objednávky nebo její části v případě nedodání zboží dodavatelem či v případě vyšší moci. V tomto případě o skutečnosti uvědomí kupujícího mailem. Pokud již kupující objednávku uhradil, zavazuje se prodávající částku vrátit bankovním převodem v nejbližším možném termínu. 

 

                                                    Došlo Vám poškozené zboží?

    V případě, že krabice jeví poškození, popř. je polepena páskou přepravní společnosti, vyžádejte si u řidiče zápis, kde se poznačí, že jste převzali zásilku
    se známkou poškození.
     K uznání reklamace je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do 24h od převzetí, při zjištění vad způsobeny přepravou - nelze tuto reklamaci uznat!

 

Při reklamaci postupujte následovně:
    Kupující oznámí oprávněnou reklamaci písemně a to následujícím způsobem:

    - na e-mailovou adresu provozovatele eshopu info@bstore.sk napište detailní popis reklamace společně s fotografií poškozeného zboží zobrazující reklamované vady.
    - kupující bude prodejcem nejpozději do 3 pracovních dnů informován dalším postupu.

Reklamace se nevztahuje  na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

    Zboží k reklamaci, prosím, zašlete na výše uvedenou adresu - doručovací adresa firmy.
   

 O odeslání zboží k reklamaci nás informujte.
    Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list, který Vám pošleme emailem po nahlášení reklamace.
    Lhůta pro vyřízení reklamace:
    Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě.

 

Vrácení (výměna) zboží

 

 Možnost vrácení zboží bez udání důvodu má pouze konečný spotřebitel (vztah je řešen dle občanského zákoníku).

Kupující, který není konečným spotřebitel a zboží nakupuje v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti právo na vrácení zboží bez udání důvodu nemá (vztah řešen dle obchodního zákoníku).

Rozhodujícím rozlišením mezi konečným spotřebitelem a podnikatelem je vyplnění IČ při registraci a jeho uvedení na nákupním dokladu - faktuře !!!

 

V případě, že byla na  objednávku udělena množstevní sleva a po vrácení zboží již celková hodnota objednávky nedosahuje požadovaného limitu, odečítá se od dobropisované částky celková poskytnutá sleva.

Pokud po vrácení části zboží objednávka nedosahuje požadovaného minimálního odběru ve výši 40 Eur bez DPH, musí být zboží vyměněno za jiné. V opačném případě bude na zbylé zboží doúčtována maloobchodní přirážka ve výši 50 %.

 

V případě, že si zákazník ze své vůle přeje výměnu zboží za jinou velikost nebo provedení bude účtováno poštovné ve výši 4 Eur.

 

V případě vrácení kompletní celkové objednávky, vrací provozovatel částku za zboží, poštovné zpět nevrací.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2015.